+371 66 255 155  
darba dienas: 09:00 - 19:00, sestdienās: 10:00 - 16:00, svētdienās: slēgts

Garantija un atteikums

Garantijas noteikumi 1. Ražotāja garantijas 1.1. Visām www.copypoint.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. 1.2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz vienam gadam. 1.3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt www.copypoint.lv klientu konsultantam. 1.4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos. 1.5. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme). 1.6. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām. 2. Pircējas iespējas 2.1. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: 2.2. Vērsties Rīgā, Anniņmuižas iela 17, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 19.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu). 2.3. Zvanīt pa tālruni +37166255155, kur pircēju uzklausīs www.copypoint.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu. 3. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība 3.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi hello@copypoint.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Matīsa iela 79, Rīga, LV-1009. Sūdzība tiks izskatīta 10 (desmit) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. 3.2. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot: 3.2.1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; 3.2.2. Iesnieguma iesniegšanas datumu; 3.2.3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. 4. Par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējās 4.1. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem: 4.1.1. Informācija par strīdu risināšanas procesu, šeit. 4.1.2. Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi, šeit. 4.1.3. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra, šeit.


Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu 1. Atteikuma tiesības 1.1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu. 1.2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā. 1.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA Copypoint, juridiskā adrese Matīsa iela 79, Rīga, LV-1009, tālruņa numurs +37166255155, e-pasta adrese: hello@copypoint.lv par lēmumu atteikties no šā līguma. 1.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. 2. Atteikuma radītās sekas 2.1. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa. 2.2. Jums preces jānodod www.copypoint.lv salonā Rīgā, Anniņmuižas iela 17, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz salonu pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA Copypoint precēm, kas sūtītas ar kurjeru, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamus preces vizuālus bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces SIA Copypoint salonā, izmantojot kurjeru, SIA Copypoint konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai preču saņemšanas brīdī, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Anniņmuižas iela 17. 2.3. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 EUR. 2.4. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. 2.5. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 2.6. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot: 2.6.1. Izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA Copypoint piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids. 2.6.2. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA Copypoint ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas. 2.6.3. Preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA Copypoint nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 3. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības 3.2. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja: 3.1.1. Preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā. 3.1.2. Preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas. 3.1.3. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš. 3.1.4. Prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām. 3.1.5. Patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm. 3.1.6. Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu. 4. Cita būtiska informācija 4.1. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu +37166255155 vai sūtiet e-pastu: hello@copypoint.lv. 4.2. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu vai krievu valodā. 4.3. SIA Copypoint interneta vietnē www.copypoint.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu, šeit. 4.4. Interneta vietnē www.copypoint.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.copypoint.lv pa epastu: hello@copypoint.lv, tālr. +37166255155. 4.5. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – hello@copypoint.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Matīsa iela 79, Rīga, LV-1009. 4.6. Sūdzība tiks izskatīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.